Phục hình tháo lắp

Phục hình tháo lắp là loại phục hình có thể tháo ra lắp vào theo ý muốn, bao gồm phục hình tháo lắp toàn hàm và bán hàm

Phục hình toàn hàm: thay thế cho mất răng toàn bộ ở hàm trên hoặc hàm dưới

Phục hình làm thay đổi đường nét khuôn mặt, giúp bệnh nhân trông trẻ hơn

Phục hình toàn hàm hàm trên

Phục hình toàn hàm hàm dưới

Hàm tháo lắp bán phần: thay thế cho một vài răng bị mất

Hàm mới mang đôi khi có những điểm cấn gây đau, bệnh nhân cần quay lại phòng khám vài lần đề mài chỉnh

Trong vài trường hợp móc của hàm tháo lắp lộ ra gây mất thẩm mỹ

Để khắc phục tình trạng đó người ta gắn mắc cài vào răng trụ thay vì móc, gọi là hàm attach