Phục hình cố định

Một phục hình cố định được gắn lên răng và không tự tháo ra lắp vào được, bao gồm inlay, onlay, mão và cầu răng.

Mão răng được thực hiện trong trường hợp:

  • Răng đã chữa tủy

Thân răng bị nứt hay vỡ lớn

Sâu răng lớn

Miếng trám lớn dễ bị sút ra nên được thay bằng mão răng để bảo vệ thân răng tốt hơn

Sâu tái phát dưới bờ mão

Sau khi chữa tủy, thân răng sẽ được tái tạo bằng chốt và vật liệu trám

Thân răng được mài nhỏ

Mão được gắn vào răng bằng xi-măng gắn tạm hoặc vĩnh viễn

Cầu răng là loại phục hình dùng để thay thế 1 hay nhiều răng bị mất

Khi mất răng, cầu răng giữ cho răng hai bên không bị nghiêng và răng đối diện không bị trồi gây ra sai khớp cắn

Răng hai bên khoảng mất răng được mài nhỏ và quá trình thực hiện giống như bọc mão

Trước và sau khi lảm cầu răng