QUY TRÌNH BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẢO HIỂM VBI

1.KHÁCH HÀNG:

-Xuất trình CMND/Giấy khai sinh (đối với khách hàng dưới 15 tuổi).

Đưa ra yêu cầu chi trả trực tiếp.

2.NHA KHOA:

2.1.Kiểm tra Người được bảo hiểm đối chiếu với CMND/Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu

2.2.Khám nhu cầu điều trị của khách hàng: cạo vôi, trám răng, nhổ răng , chữa tủy ….

2.3. Đăng nhập trực tuyến để kiểm tra thông tin khách hàng và nhu cầu điều trị.

2.4.Báo lại cho khách hàng được bảo lãnh viện phí không? Nếu được thì tối đa là bao nhiêu? Khách hàng sẽ phải thanh toán trực tiếp bao nhiêu?

2.5.Nếu khách hàng đồng ý Nha khoa Kỹ Thuật Số tiến hành khám và điều trị.

2.6.Khách hàng ký vào các loại giấy tờ sau đây: Bệnh án, Hóa đơn tài chính, Giấy đề nghị bảo lãnh.

2.7.Khách hàng phải trả trực tiếp những chi phí không thuộc trách nhiệm bảo hiểm cho phòng khám