CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

QUY TRÌNH BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ

CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

(Lưu ý: Khách hàng có thẻ Vàng của Bảo Việt mới được bảo lãnh viện phí)

1.KHÁCH HÀNG:

Xuất trình thẻ bảo hiểm, CMND/Giấy khai sinh (đối với khách hàng dưới 15 tuổi).

Đưa ra yêu cầu chi trả trực tiếp.

2.NHA KHOA:

2.1.Kiểm tra thẻ bảo hiểm: Tên Người được bảo hiểm đối chiếu với CMND/Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu, thời hạn bảo hiểm in trên thẻ.

2.2.Khám nhu cầu điều trị của khách hàng: cạo vôi, trám răng, nhổ răng…

2.3. Đăng nhập trực tuyến để kiểm tra thông tin khách hàng và nhu cầu điều trị.

2.4.Báo lại cho khách hàng được bảo lãnh viện phí không? Nếu được thì tối đa là bao nhiêu? Khách hàng sẽ phải thanh toán trực tiếp bao nhiêu?

2.5.Nếu khách hàng đồng ý Nha khoa Bình Dương tiến hành khám và điều trị.

2.6.Khách hàng ký vào các loại giấy tờ sau đây: Bệnh án, Hóa đơn tài chính, Giấy đề nghị bảo lãnh.

2.7.Khách hàng phải trả trực tiếp những chi phí không thuộc trách nhiệm bảo hiểm cho phòng khám.