QUY TRÌNH BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ NGOẠI TRÚ BẢO HIỂM BAKCO

KHÁCH HÀNG

 • Xuất trình: thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh.
 • Giấy khai sinh (nếu Người được bảo hiểm là trẻ em dưới 16 tuổi)
 • Đề nghị được BLVP ngoại trú với Cơ sở y tế

CƠ SỞ Y TẾ (Bệnh viện/Phòng khám/Nha khoa)

Bác sĩ điều trị hoặc cán bộ phụ trách bảo hiểm thực hiện thủ tục:

 • Kiểm tra thẻ bảo hiểm: họ và tên người được bảo hiểm đối chiếu với giấy tờ tùy thân có ảnh, kiểm tra thời hạn bảo hiểm in trên thẻ còn hiệu lực đến thời điểm tiếp nhận khám và điều trị.
 • Quản lý thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh của người bệnh là người được bảo hiểm đến khi kết thúc khám, chữa bệnh.
 • Điền thông tin vào “Giấy đề nghị bảo lãnh viện phí và yêu cầu bồi thường”:
 • Điền đầy đủ thông tin của người bệnh là người được bảo hiểm.
 • Đề nghị người được bảo hiểm ký bằng bút mựcvà ghi rõ họ tên.
 • Đại diện Bệnh viện/Phòng khám/Nha khoa ký, ghi rõ họ tên người làm thủ tục và đóng dấu của cơ sở y tế.
 • Tham khảo chẩn đoán bệnh có thuộc phạm vi “Quy định về bảo lãnh viện phí” hay không.
 • Liên hệ với BAKCO qua điện thoại, fax hoặc email thông báo bảo lãnh
 • Gửi “Giấy đề nghị bảo lãnh viện phí và yêu cầu bồi thường” cho Bên B bằng Fax hoặc email.
 • Thông báo cho người bệnh thời gian chờ Bên B xác nhận bảo lãnh viện phí (theo cam kết).

BẢO HIỂM BAKCO

Thẩm tra phạm vi bảo lãnh viện phí

Thuộc phạm vi

– > Xác nhận đồng ý BLVP trong vòng 10 phút .

–> Thông báo mức bồi thường phản hồi bằng điện thoại hoặc email.

 • CƠ SỞ Y TẾ

1-Thông báo bảo lãnh viện phí cho người bệnh.

2-Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quy chế của Bộ y tế

Phát hiện vi phạm sử dụng thẻ bảo hiểm.

3-Hoàn tất hồ sơ BLVP:

– Chứng từ hành chính: bản gốc

– Chứng từ y tế: bản gốc hoặc bản photocopy sao y bản chính.

– Chứng từ thanh toán: bản gốc, ngày xuất Biên lai/Hoá đơn Tài chính

4- Trong 15 ngày kể từ ngày người bệnh kết thúc khám bệnh, chữa bệnh Bên A gửi toàn bộ hồ sơ thanh toán bảo lãnh viện phí cho Bên B

 • KHÁCH HÀNG

– Ký bằng bút mực, ghi rõ họ tên vào “Giấy đề nghị bảo lãnh viện phí và yêu cầu bồi thường”.

–  Kiểm tra chi phí khám, chữa bệnh đã sử dụng, ký bằng bút mực, ghi rõ họ tên vào Biên lai/Hóa đơn Tài chính / Bảng kê chi tiết.

– Chi trả những chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được bảo lãnh viện phí

 • BẢO HIỂM BAKCO

Kiểm tra thủ tục hành chính và thẩm định y khoa- thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có)

Hoàn trả các chi phí BLVP trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Không thuộc phạm vi :

– > Xác nhận từ chối bảo lãnh viện phí.

–> Ghi rõ lý do từ chối bảo lãnh phản hồi bằng fax hoặc email.

– > Thông báo cho người được bảo hiểm.

KHÁCH HÀNG

Thanh toán các chi phí khám, điều trị